ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 852 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
1 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7520-062-0001/601-006 เครื่องพิมพ์ สอบราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
2 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7440-001-0004/602-087 เครื่องพิมพ์ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
3 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0003/601-004 จอ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
4 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7440-001-0001/602-580 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
5 6 ก.พ. 2560 6 ก.พ. 2560 7440-001-0001/602-010 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
6 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-042 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
7 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-041 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
8 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-040 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
9 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-039 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
10 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-038 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
11 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-037 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
12 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-036 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
13 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-035 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
14 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-034 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
15 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-033 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
16 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-032 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
17 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-031 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
18 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-030 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
19 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-029 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
20 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-028 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
21 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-027 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
22 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-026 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
23 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-025 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
24 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-024 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
25 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-023 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
26 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-022 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
27 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-021 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
28 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-020 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
29 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-019 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
30 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-018 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
31 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-017 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
32 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-016 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
33 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-015 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
34 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-014 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
35 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-013 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
36 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-012 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
37 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-011 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
38 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-010 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
39 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-009 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
40 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-008 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
41 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-007 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
42 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-006 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
43 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-005 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
44 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-004 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
45 3 ก.พ. 2560 3 ก.พ. 2560 7440-001-0001/601-003 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา งปม 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
46 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7330-007-0002/602-008 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
47 10 เม.ย. 2560 10 เม.ย. 2560 7330-007-0002/602-007 เครื่องโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
48 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7195-009-0001/602-006 กระดานฟลิปชาร์ท ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
49 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7195-009-0001/602-005 กระดานฟลิปชาร์ท ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
50 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 7195-009-0001/602-004 กระดานฟลิปชาร์ท ตกลงราคา บกศ 2560 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี