ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
1 4 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม2560 วท.ส.พ. 7440-001-0417 คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL ตกลงราคา บกศ. 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
2 30 มกราคม 2560 6 กุมภาพันธ์ 2560 วท.สพ. 4120-001-0041 เครื่องปรับอากาศขนาด 12000BTU ตกลงราคา บกศ. 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
3 30 มกราคม 2560 6 กุมภาพันธ์ 2560 วท.ส.พ. 4120-001-0040-44 เครื่องปรับอากาศขนาด 18000BTU ตกลงราคา บกศ. 2560 2 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
4 22 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 วท.สพ. 7440-001-0028 เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP ตกลงราคา บกศ. 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
5 22 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 วท.สพ. 7440-001-0419 คอมพิวเตอร์ All in one ยี่ห้อ HP ตกลงราคา บกศ. 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
6 21 มิถุนายน 2560 28 มิถุนายน 2560 วท.สพ. 4120-001-0046 เครื่องปรับอากาศขนาด 40000BTU ตกลงราคา บกศ. 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
7 21 มิถุนายน 2560 28 มิถุนายน 2560 วท.ส.พ. 4120-001-0045 เครื่องปรับอากาศขนาด 12000BTU ตกลงราคา บกศ. 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
8 15 พฤษภาคม 2560 19 พฤษภาคม 2560 วท.สพ. 4120-001-0043 เครื่องปรับอากาศขนาด 36000BTU ตกลงราคา บกศ. 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
9 15 พฤษภาคม 2560 19 พฤษภาคม 2560 วท.ส.พ. 4120-001-0042 เครื่องปรับอากาศขนาด 12000BTU ตกลงราคา บกศ. 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
10 30 มีนาคม 2560 7 เมษายน 2560 วท.สพ. 6730-006-0066 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ EPSON ตกลงราคา บกศ. 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
11 30 มีนาคม 2560 7 เมษายน 2560 วท.สพ. 6730-006-0065 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ acer ตกลงราคา บกศ. 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
12 24 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 วท.สพ. 6730-006-0067-68 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ EPSON ตกลงราคา บกศ. 2560 2 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
13 18 สิงหาคม 2560 25 สิงหาคม 2560 วท.สพ. 7440-001-0418 คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL ตกลงราคา บกศ. 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
14 10 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 วท.สพ. 7440-001-0027 เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Cannon ตกลงราคา บกศ. 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
15 7 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 วท.สพ. 7110-007-0034 โต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต ตกลงราคา บกศ. 2560 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
16 7 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 วท.สพ. 7110-006-0016-17 เก้าอี้ผู้บริหาร ตกลงราคา บกศ. 2560 2 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
17 7 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 วท.สพ. 7110-007-0030-33 โต๊ะหมู่ 7 ตกลงราคา บกศ. 2560 4 ชุด ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
18 2 กรกฎาคม 2560 12 กรกฎาคม 2560 วท.สพ. 3415-001-0002-05 เครื่องเจียระไนแบบตั้งพื้น ขนาด 350 ม. ตกลงราคา บกศ. 2560 4 เครื่อง ครูภัณฑ์โรงงาน 0 ปี
19 14 มิถุนายน 2560 21 มิถุนายน 2560 วท.สพ. 5210-004-0008-09 เกจบล็อก ตกลงราคา บกศ. 2560 2 ชุด ครูภัณฑ์โรงงาน 0 ปี
20 14 มิถุนายน 2560 21 มิถุนายน 2560 วท.สพ. 5210-004-0010-11 Dial Test ตกลงราคา บกศ. 2560 2 ชุด ครูภัณฑ์โรงงาน 0 ปี
21 14 มิถุนายน 2560 21 มิถุนายน 2560 วท.สพ. 5220-004-0005-07 เวอร์เนีย ตกลงราคา บกศ. 2560 3 เครื่อง ครูภัณฑ์โรงงาน 0 ปี
22 14 มิถุนายน 2560 21 มิถุนายน 2560 วท.สพ. 5220-005-0005-07 แท่นระดับ ตกลงราคา บกศ. 2560 3 เครื่อง ครูภัณฑ์โรงงาน 0 ปี
23 1 มีนาคม 2560 6 มีนาคม 2560 วท.สพ. 7440-001-0026 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ยี่ห้อ Moment 3D ตกลงราคา บกศ. 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
24 30 มีนาคม 2560 7 เมษายน 2560 วท.สพ. 6720-005-0001 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ยี่ห้อ Nikon ตกลงราคา บกศ. 2560 1 ชุด โฆษณาและเผยแพร่ 0 ปี
25 28 กุมภาพันธ์ 2560 6 มีนาคม 2560 วท.สพ. 6110-005-0001 Stabilyzer 5 KVA ตกลงราคา บกศ. 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
26 28 กุมภาพันธ์ 2560 6 มีนาคม 2560 วท.สพ. 7490-015-0003 UPS 1000W ตกลงราคา บกศ. 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
27 28 กุมภาพันธ์ 2560 6 มีนาคม 2560 วท.สพ. 5800-050-0001 เครื่องส่งวิทยุ(กระจายเสียง) ตกลงราคา บกศ. 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
28 7 เมษายน 25560 17 เมษายน 2560 วท.สพ. 5830-001-0002 เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ ตกลงราคา บกศ. 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
29 23 ธันวาคม 2559 30 ธันวาคม 2559 วท.สพ. 3416-001-0001-40-41 เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น165มม. ตกลงราคา งบลงทุนปี 60 2560 2 เครื่อง ครูภัณฑ์โรงงาน 0 ปี
30 29 พฤศจิกายน 2559 6 ธันวาคม 2559 วท.สพ. 7440-001-0025 เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother ตกลงราคา บกศ. 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
31 29 พฤศจิกายน 2559 6 ธันวาคม 2559 วท.สพ. 7440-001-0414-415 คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL ตกลงราคา บกศ. 2560 2 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
32 10 พฤศจิกายน 2559 17 พฤศจิกายน 2559 วท.สพ. 3433-003-0006-14 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ตกลงราคา งบลงทุนปี 60 2560 9 เครื่อง ครูภัณฑ์โรงงาน 0 ปี
33 8 พฤศจิกายน 2559 15 พฤศจิกายน 2559 วท.ส.พ. 4120-001-0038-39 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ตกลงราคา 2560 2 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
34 14 มีนาคม 2560 24 มีนาคม 2560 วท.สพ. 7440-001-0416 เครื่องสแกน ยี่ห้อ Canon ตกลงราคา บกศ. 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
35 1 พฤศจิกายน 2559 7 พฤศจิกายน 2559 วท.สพ. 2320-008-0006 รถยนต์บรรทุก ดีเซลขนาด 1 ตัน สอบราคา บกศ. 2560 1 คัน ยานพาหนะขนส่ง 0 ปี