ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม "

  ข้อมูลทั้งหมด 1,147 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
1 07/11/55 07/11/55 4120-001-0001-110 111 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32 000 BTU แบบตั้งแขวน ยี่ห้อ FUJIZU ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2556 แผนกวิชาการโรงแรม 2018 ปี
2 07/11/55 07/11/55 4120-001-0001-108 109 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32 000 BTU แบบตั้งแขวน ยี่ห้อ FUJIZU ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2556 แผนกวิชาการโรงแรม 2018 ปี
3 17/08/55 17/08/56 4120-001-0001-106 107 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32 000 BTU แบบตั้งแขวน ยี่ห้อ FUJIZU ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2555 แผนกวิชาการโรงแรม 2018 ปี
4 20/07/55 20/07/56 4120-001-0001-104 105 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32 000 BTU แบบตั้งแขวน ยี่ห้อ FUJIZU ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2555 แผนกวิชาการโรงแรม 2018 ปี
5 19/09/54 19/09/55 6730-002-0001-37 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 นิ้ว ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2554 1 ผืน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแร่ 0 ปี
6 31/08/52 31/08/53 7730-003-0003-39 LCD 32 โซนี่ โทรทัศน์สี รุ่น KLV-32T550A ตกลงราคา งบประมาณ 2552 1 เครื่อง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแร่ 0 ปี
7 19/09/45 19/09/46 7110-007-0094-1 โต๊ะเข้ามุม (โต๊ะโค้ง) ขนาด 60 x 326 x 75 ซม. ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2545 1 ชุด ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
8 02/08/59 02/08/59 7110-007-0065/591-73-82 โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้าขาว ตกลงราคา งบประมาณ 2559 10 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
9 02/08/59 02/08/59 7110-002-0014/591-60 61 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก สีส้ม ขนาด 5 ฟุต ตกลงราคา งบประมาณ 2559 2 หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 2018 ปี
10 02/08/59 02/08/59 7110-007-0009/591-90 โต๊ะทำงาน ขนาด 150 ซม. ลิ้นชัก ซ้าย-ขวา ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
11 02/08/59 02/08/59 7110-006-0032/591-575-594 เก้าอี้จัดเลี้ยง สีดำ โครงชุบโครเมี่ยม ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2559 21 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
12 11/02/59 11/02/60 7440-009-0008/591-074 เครื่องปริ้นเตอร์ ตกลงราคา งบประมาณ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
13 10/02/59 10/02/59 7440-001-0002/593-413 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา สผ.2 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
14 10/02/59 10/02/59 7440-001-0002/593-412 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา สผ.2 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
15 10/02/59 10/02/59 7440-001-0002/593-411 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา สผ.2 25559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
16 10/02/59 10/02/59 7440-001-0002/593-410 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา สผ.2 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
17 20/10/54 20/10/55 4120-001-0001-93 เครื่องปรับอากาศขนาด 44000 บีทียู แบบตั้งแขวน ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2555 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
18 19/09/54 19/09/55 6730-002-0001-38 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2554 1 ผืน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแร่ 0 ปี
19 24/08/54 24/08/55 4120-001-0001-87 เครื่องปรับอากาศขนาด 18 000 BTU แบบตั้งแขวน ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2554 1 หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 2018 ปี
20 02/03/52 02/03/53 7440-001-0002-259 คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา สผ.2 2552 1 ชุด ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
21 06/11/41 06/11/42 7110-007-0090-1-44 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด พร้อมเก้าอี้ ตกลงราคา งบประมาณ 2542 44 ชุด ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
22 27/10/41 27/10/41 7430-001-0017-49-65 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ตกลงราคา งบประมาณ 2542 17 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
23 27/10/41 27/10/41 7430-001-0018-41-57 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ขนาดแคร่ 15 นิ้ว ตกลงราคา งบประมาณ 2542 17 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
24 03/09/41 03/09/42 7420-005-0001-1-4 เครื่องบันทึกเงินสด ตกลงราคา งบประมาณ 2541 4 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
25 28/09/40 28/09/41 7430-001-0017-9-48 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ โอลิมเปีย แคร่ 18 นิ้ว ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2540 40 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
26 17/09/39 17/09/40 7110-007-0077-31 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 แบบ ต.02 ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2539 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
27 27/05/39 27/05/40 7110-002-0005-36 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2539 1 ตู้ ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
28 01/06/38 01/06/39 7430-001-0018-1-40 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ขนาดแคร่ 15 นิ้ว ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2538 40 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
29 03/01/38 03/01/38 7110-006-0051-5 เก้าอี้นั่งพิมพ์ดีด ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2538 1 ชุด ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
30 03/01/38 03/01/38 7110-007-0072-6 8 โต๊ะพิมพ์ดีดเหล็ก ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2538 2 หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 2018 ปี
31 24/06/37 24/06/38 7430-001-0017-2 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2537 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
32 28/06/36 28/06/37 7110-007-0064-19 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2536 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
33 11/02/36 11/02/37 7110-002-0005-17 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2536 1 ตู้ ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
34 21/02/34 21/02/35 7430-001-0008-4 6 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย โอลิมเปีย แคร่ 18 ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2534 2 หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 2018 ปี
35 25/12/33 25/12/34 7195-008-0003-1 ตู้กระจก 4 ด้าน โครงเป็นอลูมิเนียม ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2534 1 ตู้ ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
36 27/01/57 27/01/58 7440-001-0004-21-55 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ตกลงราคา งบประมาณ 2558 35 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
37 23/06/57 23/06/58 7440-001-0004-12-15 เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ HP ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2557 4 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
38 12/09/56 12/09/57 6730-001-0002-11 เครื่องโปรเจคเตอร์ - บริจาค - 1 เครื่อง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแร่ 2018 ปี
39 20/10/54 20/10/55 4120-001-0001-93 เครื่องปรับอากาศขนาด 44000 บีทียู แบบตั้งแขวน ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2555 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
40 19/09/54 19/09/55 6730-002-0001-35 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 นิ้ว ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2554 1 ผืน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแร่ 0 ปี
41 02/08/54 02/08/55 4120-001-0001-86 เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2554 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
42 02/03/52 02/03/53 7440-001-0002-258 คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา สผ.2 2552 1 ชุด ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
43 06/06/44 06/06/45 7110-007-0092-6 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ ตกลงราคา งบประมาณ 2544 1 ชุด ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
44 24/04/44 24/04/44 4140-002-0002-9-10 พัดลมแบบระบายอากาศ 10 นิ้ว ตกลงราคา งบประมาณ 2544 2 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 ปี
45 24/04/44 24/04/44 7110-007-0093-1-40 โต๊ะปฏิบัติการบัญชีพร้อมเก้าอี้ ตกลงราคา งบประมาณ 2544 40 ชุด ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
46 27/08/42 27/08/42 7195-009-0004-1 กระดานไวท์บอร์ด ตกลงราคา งบประมาณ 2542 1 บอร์ด ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
47 27/08/42 27/08/42 7110-006-0032-90-92 117 121-123 127-132 134 136-139 141 150 1884 ปี
48 21/10/41 21/10/42 7110-007-0078-15 โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ ตกลงราคา งบประมาณ 2542 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
49 10/01/37 10/01/38 7110-007-0064-27 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2537 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
50 10/09/36 10/09/37 7110-007-0077-9 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 แบบ ต.02 ตกลงราคา บำรุงการศึกษา 2536 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี