ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 1,749 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
1 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3510-009-0005 / 602 - 001 ถังเก็บน้ำ ตกลงราคา รายได้ 2559 1 ใบ ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
2 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 2805-002-0011 / 602 - 003 เครื่องปั๊มน้ำ ตกลงราคา รายได้ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
3 23 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560 7110-002-0021 / 602 - 014 ตู้ ตกลงราคา รายได้ 2560 1 ใบ ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
4 23 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560 7110-004-0001 / 602 - 002 ตู้นิรภัย ตกลงราคา รายได้ 2560 1 ใบ ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
5 23 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560 7110-006-0030 / 601 - 049 - 051 เก้าอี้ ตกลงราคา รายได้ 2560 3 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
6 23 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560 7110-002-0019 / 602 - 012 - 015 ตู้ ตกลงราคา รายได้ 2560 4 ใบ ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
7 23 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560 7440-009-0046 / 602 - 009 เครื่องพิมพ์ ตกลงราคา รายได้ 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
8 23 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560 7440-010-0028 / 602 - 002 เครื่องสแกนเอกสาร ตกลงราคา รายได้ 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
9 23 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560 7440-001-0086 / 602 - 001 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา รายได้ 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
10 26 มกราคม 2560 26 มกราคม 2560 2320-004-0003 / 601 - 001 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ สอบราคา งปม. 2560 1 คัน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 0 ปี
11 29 พฤศจิกายน 2559 29 พฤศจิกายน 2559 7110-006-0030 / 592 - 047 - 048 เก้าอี้สำนักงาน ตกลงราคา รายได้ 2559 2 ตัว ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
12 10 พฤศจิกายน 2559 10 พฤศจิกายน 2559 7440-009-0032 / 592 - 006 เครื่องพิมพ์ ตกลงราคา รายได้ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
13 15 กันยายน 2559 15 กันยายน 2559 7110-003-0008 / 591 - 004 - 006 ตู้ ตกลงราคา อุดหนุน 2559 3 ใบ ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
14 26 สิงหาคม 2559 26 สิงหาคม 2559 7110-006-0030 / 591 - 042 เก้าอี้ ตกลงราคา รายได้ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
15 26 สิงหาคม 2559 26 สิงหาคม 2559 7110-006-0030 / 591 - 026 โต๊ะ ตกลงราคา รายได้ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
16 8 สิงหาคม 2559 8 สิงหาคม 2559 6120-003-0005 / 592 - 001 หม้อแปลงไฟฟ้า ตกลงราคา รายได้ 2559 1 ชุด ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
17 8 สิงหาคม 2559 8 สิงหาคม 2559 7110-006-0030 / 592 - 030 - 031 เก้าอี้ ตกลงราคา รายได้ 2559 2 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
18 3 สิงหาคม 2559 3 สิงหาคม 2559 7110-006-0030 / 592 - 028 - 029 เก้าอี้ ตกลงราคา รายได้ 2559 2 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
19 3 สิงหาคม 2559 3 สิงหาคม 2559 7110-007-0044 / 592 - 028 โต๊ะ ตกลงราคา รายได้ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
20 3 สิงหาคม 2559 3 สิงหาคม 2559 7110-007-0044 / 592 - 027 โต๊ะ ตกลงราคา รายได้ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
21 3 สิงหาคม 2559 3 สิงหาคม 2559 7110-002-0021 / 592 - 011 - 012 ตู้ ตกลงราคา รายได้ 2559 2 ใบ ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
22 3 สิงหาคม 2559 3 สิงหาคม 2559 7110-002-0019 / 592 - 011 ตู้ ตกลงราคา รายได้ 2559 1 ใบ ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
23 27 มิถุนายน 2559 27 มิถุนายน 2559 7440-001-0084 / 592 - 002 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา รายได้ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
24 16 มิถุนายน 2559 16 มิถุนายน 2559 7110-006-0030 / 592 - 026 เก้าอี้ ตกลงราคา รายได้ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
25 16 มิถุนายน 2559 16 มิถุนายน 2559 7110-006-0030 / 592 - 016 โต๊ะ ตกลงราคา รายได้ 2559 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
26 16 มิถุนายน 2559 16 มิถุนายน 2559 7110-002-0019 / 592 - 009 - 010 ตู้ ตกลงราคา รายได้ 2559 2 ตู้ ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
27 16 มิถุนายน 2559 16 มิถุนายน 2559 7110-002-0020 / 592 - 013 - 014 ตู้ ตกลงราคา รายได้ 2559 2 ตู้ ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
28 26 พฤษภาคม 2559 26 พฤษภาคม 2559 5815-003-0006 / 591 - 002 เครื่องโทรสาร ตกลงราคา งบดำเนินการ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
29 15 กุมภาพันธ์ 2559 15 กุมภาพันธ์ 2559 4110-003-0004 / 593 - 002 เครื่องกรองน้ำและตู้น้ำดื่ม บริจาค บริจาค 2559 1 ชุด ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
30 22 มกราคม 2559 22 มกราคม 2559 7105-006-0007 / 593 - 003 - 007 โต๊ะพับ ตกลงราคา บริจาค 2559 5 ตัว ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
31 22 มกราคม 2559 22 มกราคม 2559 7440-009-0046 / 593 - 006 เครื่องพิมพ์ ตกลงราคา บริจาค 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
32 29 ธันวาคม 2558 29 ธันวาคม 2558 7440-001-0083 / 581 - 004 - 043 เครื่องคอมพิวเตอร์ สอบราคา งบประมาณ 2558 40 เครื่อง ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
33 29 ธันวาคม 2558 29 ธันวาคม 2558 2805-002-0013 / 582 - 001 ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า ตกลงราคา รายได้ 2558 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
34 17 ธันวาคม 2558 17 ธันวาคม 2558 4120-001-0034 / 581-007-008 เครื่องปรับอากาศ ตกลงราคา งบประมาณ 2558 2 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
35 17 พฤศจิกายน 2558 17 พฤศจิกายน 2558 3240-002-0002 / 582 - 001 เครื่องเลื่อยยนต์ ตกลงราคา รายได้ 2558 1 ชุด ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
36 17 พฤศจิกายน 2558 17 พฤศจิกายน 2558 3510-009-0004 / 582 - 001 เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง ตกลงราคา รายได้ 2558 2 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
37 21 สิงหาคม 2558 21 สิงหาคม 2558 3510-009-0003 / 581 - 001 ถังน้ำสแตนเลส ตกลงราคา งบประมาณ 2558 1 ใบ ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
38 21 สิงหาคม 2558 21 สิงหาคม 2558 7110-006-0030 / 582 - 015 เก้าอี้ ตกลงราคา รายได้ 2558 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
39 21 สิงหาคม 2558 21 สิงหาคม 2558 7110-006-0030 / 582 - 011 โต๊ะ ตกลงราคา รายได้ 2558 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
40 15 กรกฎาคม 2558 15 กรกฎาคม 2558 6730-007-0019 / 582 - 003 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา รายได้ 2558 1 เครื่อง ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
41 15 กรกฎาคม 2558 15 กรกฎาคม 2558 7440-001-0083 / 582 - 002 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา รายได้ 2558 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
42 1 กรกฎาคม 2558 1 กรกฎาคม 2558 7440-009-0051 / 582 - 003 เครื่องพิมพ์ ตกลงราคา รายได้ 2558 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
43 15 มิถุนายน 2558 15 มิถุนายน 2558 4120-001-0034 / 581 - 005 - 006 เครื่องปรับอากาศ ตกลงราคา งบประมาณ 2558 2 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
44 15 มิถุนายน 2558 15 มิถุนายน 2558 7440-001-0084 / 582 - 001 คอมพิวเตอร์ ตกลงราคา รายได้ 2558 1 ชุด ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
45 15 มิถุนายน 2558 15 มิถุนายน 2558 4120-001-0037 / 581 - 001 เครื่องปรับอากาศ ตกลงราคา งบประมาณ 2558 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
46 25 พฤษภาคม 2558 25 พฤษภาคม 2558 7440-001-0083 / 582 - 001 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ตกลงราคา รายได้ 2558 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
47 25 พฤษภาคม 2558 25 พฤษภาคม 2558 6730-007-0019 / 582 - 002 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ตกลงราคา รายได้ 2558 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
48 25 พฤษภาคม 2558 25 พฤษภาคม 2558 7440-010-0029 /582 - 004 โปรแกรมระบบบริหารงานเครือข่าย ตกลงราคา รายได้ 2558 1 ชุด ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
49 2 เมษายน 2558 2 เมษายน 2558 7440-009-0051 / 582 - 002 เครื่องพิมพ์ ตกลงราคา รายได้ 2558 1 เครื่อง ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
50 2 เมษายน 2558 2 เมษายน 2558 7440-009-0052 / 582 - 004 เครื่องพิมพ์ ตกลงราคา รายได้ 2558 1 เครื่อง ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี