ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

  ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
1 17 มีนาคม 2560 17 มีนาคม 2560 71100060002/601001/039 เก้าอี้นวมสแตนเลส ตกลงราคา อุดหนุนทั่วไป 2560 39 ตัว ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
2 17 พฤษภาคม 2560 17 พฤษภาคม 2560 67300010004/601002 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ BENQ ตกลงราคา อุดหนุนทั่วไป 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 ปี
3 17 พฤษภาคม 2560 17 พฤษภาคม 2560 67300010004/601001 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ BENQ ตกลงราคา อุดหนุนทั่วไป 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 ปี
4 16 พฤษภาคม 2560 16 พฤษภาคม 2560 52100270006/602001/002 MITUTOYO MEASURING INSTRUMENTS DIAL HEIGHT GAUGE 192-130X ตกลงราคา อุดหนุนทั่วไป 2560 2 เครื่อง ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
5 25 กรกฎาคม 2560 25 กรกฎาคม 2560 74400010001/602005/014 เครื่องคอมพิวเตอร์ DELL ตกลงราคา อุดหนุนทั่วไป 2560 10 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
6 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 67300010001/603004/0006 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ตกลงราคา รายได้ 2560 3 เครื่อง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 ปี
7 22 พฤษภาคม 2560 22 พฤษภาคม 2560 71100060001/602001/015 เก้าอี้เขียนแบบมีพนักพิง ตกลงราคา อุดหนุนทั่วไป 2560 15 ตัว ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
8 22 พฤษภาคม 2560 22 พฤษภาคม 2560 71100070004/602001/015 โต๊ะเขียนแบบขนาด 80X120 Cm. ตกลงราคา อุดหนุนทั่วไป 2560 15 ตัว ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
9 22 ธันวาคม 2558 22 ธันวาคม 2558 66750180001/6010015/004 1) Tripod ALT 20 2) ถ่านชาร์ต-เครื่องชาร์ต Sony 2500mAh 3) ร่มสนาม 4) GPS GP 40 (กล้องวัดมุมชนิดอิเล็กทรอนิกส์อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดายี่ห้อ TOPCON รุ่น DT205) สอบราคา งบประมาณ 2560 4 เครื่อง ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
10 22 ธันวาคม 2559 22 ธันวาคม 2559 66750040001/601001/004 กล้องวัดมุมชนิดอิเล็กทรอนิกส์อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดายี่ห้อ TOPCON รุ่น DT205 สอบราคา งบประมาณ 2560 4 เครื่อง ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
11 17 มีนาคม 2560 17 มีนาคม 2560 84150190001/601001/002 6. ถุงมือกันไฟฟ้าแรงสูง (ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการวัดและวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้า) สอบราคา งบประมาณ 2560 2 ชุด ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
12 17 มีนาคม 2560 17 มีนาคม 2560 6700080001/601001 5)ชุดกล้องถ่ายภาพความร้อน (ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการวัดและวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้า) สอบราคา งบประมาณ 2560 1 ชุด ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
13 17 มีนาคม 2560 17 มีนาคม 2560 66800050001/601001 4. ชุดเครื่องบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า (ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการวัดและวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้า) สอบราคา งบประมาณ 2560 1 ชุด ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
14 17 มีนาคม 2560 17 มีนาคม 2560 52200060001/601001/002 3)ชุดโพรปวัดค่ากระแสไฟฟ้า (ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการวัดและวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้า) สอบราคา งบประมาณ 2560 2 ชุด ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
15 17 มีนาคม 2560 17 มีนาคม 2560 51800030001/601001/002 2)ชุดโพรปวัดความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้า (ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการวัดและวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้า) สอบราคา งบประมาณ 2560 2 ชุด ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
16 17 มีนาคม 2560 17 มีนาคม 2560 52100160001/601001 1)ชุดเครื่องบันทึกและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้ (ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการวัดและวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้า) สอบราคา งบประมาณ 2560 1 ชุด ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
17 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 34160010001/602001 เครื่องกลึงรุ่น SL-410X4G ตกลงราคา อุดหนุนทั่วไป 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
18 1 สิงหาคม 2560 1 สิงหาคม 2560 74400090001/602001 จอคอม Acer Monitor LCD 21.5 ตกลงราคา อุดหนุนทั่วไป 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
19 1 ธันวาคม 2559 1 ธันวาคม 2559 28050010001/602001 เครื่องยนต์เล็ก ตกลงราคา อุดหนุนทั่วไป 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0 ปี
20 2 มิถุนายน 2560 2 มิถุนายน 2560 23100020001/603001 รถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่นโคโรน่า 2.0 GLI บริจาค บริจาค 2560 1 คัน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0 ปี
21 6 กรกฎาคม 2560 6 กรกฎาคม 2560 74400100001/602001 ATEN CS1308 8Port PS/2-USB VGA KVM Switch ตกลงราคา รายได้ 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 0 ปี
22 17 พฤษภาคม 2560 17 พฤษภาคม 2560 74400010002/602001 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP ตกลงราคา อุดหนุนทั่วไป 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
23 14 มิถุนายน 2560 14 มิถุนายน 2560 74400080001/602002 เครื่องปริ้นสี ตกลงราคา อุดหนุนทั่วไป 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
24 14 มิถุนายน 2560 14 มิถุนายน 2560 74400010001/602004 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา อุดหนุนทั่วไป 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
25 1 สิงหาคม 2560 1 สิงหาคม 2560 74400090001/602001 จอคอม Acer Monitor LCD 21.5 ตกลงราคา อุดหนุนทั่วไป 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
26 25 พฤษภาคม 2560 25 พฤษภาคม 2560 74400010006/602001 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา อุดหนุนทั่วไป 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
27 17 พฤษภาคม 2560 17 พฤษภาคม 2560 74400010004/602001 เครื่องคอมพิวเตอร ยี่ห้อ HP ตกลงราคา อุดหนุนทั่วไป 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
28 1 พฤษภาคม 2560 1 พฤษภาคม 2560 74400010002/601001 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตกลงราคา รายได้ 2560 1 ชุด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
29 7 กุมภาพันธ์ 2560 7 กุมภาพันธ์ 2560 71100070001/601001 โต๊ะเหล็ก 4 ฟุตพร้อมกระจกสีน้ำเงิน ยี่ห้อลัคกี้เวิลด์ ตกลงราคา รายได้ 2560 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
30 7 กุมภาพันธ์ 2560 7 กุมภาพันธ์ 2560 71100060001/601001 เก้าอี้สำนักงาน JS-31 ตกลงราคา รายได้ 2560 1 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
31 1 พฤศจิกายน 2560 1 พฤศจิกายน 2560 6150003002/601001 เครื่องผสมสัญญาณเสียง ตกลงราคา รายได้ 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์อื่นๆ 0 ปี
32 1 พฤศจิกายน 2560 1 พฤศจิกายน 2560 6150003001/601001 คอมเพรสเซอร์ลิมิตเตอร์เกท ตกลงราคา รายได้ 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 0 ปี
33 1 พฤษภาคม 2560 1 พฤษภาคม 2560 58300120003/601001 ไมโครโพน ตกลงราคา รายได้ 2560 1 ตัว ครุภัณฑ์อื่นๆ 0 ปี
34 1 พฤศจิกายน 2560 1 พฤศจิกายน 2560 58200010002/601001 ลำโพงมอนิเตอร์ สตูดิโอ ตกลงราคา รายได้ 2560 1 ชุด ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 0 ปี
35 6 กุมภาพันธ์ 2560 6 กุมภาพันธ์ 2560 23100030001/603001 รถบรรทุกเงิน หมายเลขทะเบียน 85-2928 นครปฐม บริจาค บริจาค 2560 1 คัน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0 ปี
36 18 มกราคม 2559 18 มกราคม 2559 74400040024/593001/005 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนแบบพร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ บริจาค บริจาค 2559 5 ชุด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี
37 25 ธันวาคม 2558 25 ธันวาคม 2558 34310030001/581001/003 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ DC ขนาด 300A สอบราคา งบประมาณ 2559 3 เครื่อง ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
38 18 มกราคม 2559 18 มกราคม 2559 51300100004/593001 ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานตีเหล็กและงานชุบ บริจาค บริจาค 2559 1 ชุด ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
39 25 มีนาคม 2559 25 มีนาคม 2559 61100100001/591001 ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า สอบราคา งบประมาณ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
40 18 มกราคม 2559 18 มกราคม 2559 69400090003/593001 ชุดฝึกระบบเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ทั้งแบบใช้สายและไร้สาย บริจาค บริจาค 2559 1 ชุด ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 ปี
41 18 มกราคม 2559 18 มกราคม 2559 58050110001/593001 ชุดห้องปฏิบัติการปรับแต่งและทดสอบวิทยุสื่อสารเครื่องส่งวิทยุโทรศัพท์มือถือ (LAP ทดสอบ) บริจาค บริจาค 2559 1 ชุด ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 ปี
42 18 มกราคม 2559 18 มกราคม 2559 69400090002/593001 ชุดห้องปฏิบัติการสื่อสารระบบข้อมูลและเครือข่าย ISDN และ Protocal Analyzer บริจาค บริจาค 2559 1 ชุด ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 ปี
43 23 พฤศจิกายน 2558 23 พฤศจิกายน 2558 74400080001/593001 เครื่องพิมพ์ Epson L220 ตกลงราคา บริจาค 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
44 3 ธันวาคม 2558 3 ธันวาคม 2558 74400080002/593001 เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother บริจาค บริจาค 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
45 23 พฤศจิกายน 2558 23 พฤศจิกายน 2558 74400080001/592002 เครื่องปริ้นเตอร์ Epson L220 ตกลงราคา รายได้ 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 ปี
46 15 กุมภาพันธ์ 2559 15 กุมภาพันธ์ 2559 74400010001/592001 เครื่อง Server ตกลงราคา อุดหนุนทั่วไป 2559 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 0 ปี
47 15 มกราคม 2558 15 มกราคม 2558 58950030001/583001 เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ตกลงราคา รายได้ 2558 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 0 ปี
48 26 ธันวาคม 2557 26 ธันวาคม 2557 71100070001/581001/020 โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้ สอบราคา งบประมาณ 2558 20 ชุด ครุภัณฑ์การศึกษา 0 ปี
49 12 มิถุนายน 2558 12 มิถุนายน 2558 41100300001/583001 ตู้น้ำเย็นต่อท่อประปา 2 หัวก๊อก ตกลงราคา รายได้ 2558 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 0 ปี
50 3 ธันวาคม 2557 3 ธันวาคม 2557 74400095801/5811 จอ LG Monitor LED 19.5 ตกลงราคา รายได้ 2558 11 จอ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 ปี