ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านครุภัณฑ์ และเป็นภาพรวมของ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ข้อมูลครุภัณฑ์

:: Search
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการครุภัณฑ์ตามประเภท :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ประเภท อายุการใช้งาน
1 ไม่มีข้อมูล
2 30-มิ.ย.-60 7-ก.ค.-60 3470-002-0001 ชุดปฏิบัติการสอนด้วยเทคโนโลยีประสาน สอบราคา อุดหนุน 2560 1 ชุด ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 0 ปี
3 8-มิ.ย.-60 7-ก.ค.-60 7440-001-0001 คอมพิวเตอร์ ตงลงราคา อุดหนุน 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 0 ปี
4 5-พ.ค.-60 7-ก.ค.-60 6720-005-0002 กล้องดิตอล ตงลงราคา บกศ 2560 1 ตัว ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 0 ปี
5 2-พ.ค.-60 7-ก.ค.-60 7440-001-0001 คอมพิวเตอร์ ตงลงราคา บกศ 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 0 ปี
6 4-ก.ค.-60 7-ก.ค.-60 3416-001-0150 เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม พร้อมอุปกรณ์ ตงลงราคา บกศ 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 0 ปี
7 24-มี.ค.-60 7-ก.ค.-60 4130-009-0001 ป้มซัปเมอร์สแรงส่งสูง 30 เมตร ตงลงราคา บกศ 2560 1 ตัว ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 0 ปี
8 24-มี.ค.-60 24-มี.ค.-60 4130-009-0001 ป้มแรงดันสูงขนาด 380โวลท์ ตงลงราคา บกศ 2560 1 ตัว ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 0 ปี
9 8-ก.พ.-60 8-ก.พ.-60 6730-003-0007 โปรเจคเตอร์ ตงลงราคา บกศ 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 0 ปี
10 11-ม.ค.-60 11-ม.ค.-60 6720-005-0002 กล้องดิตอล ตงลงราคา บกศ 2560 1 ตัว ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 0 ปี
11 20-ม.ค.-60 20-ม.ค.-60 5999-006-0001 ชุดปฏิบัติการทางภาษาระบบมัลติมิเดียพร้อมโปรแกรมปฏิบัติการ สอบราคา บกศ 2560 1 ชุด ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 0 ปี
12 29-ม.ค.-60 29-ม.ค.-60 4310-001-0001 ปั้มลมโรตารี 3แรงม้า ตงลงราคา บกศ 2560 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 0 ปี
13 29-ม.ค.-60 29-ม.ค.-60 7810-015-0001 ลูกเปตอง ตงลงราคา บกศ 2560 1 ชุด ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 0 ปี