ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ เป็นการรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลสถานประกอบการ


ข้อมูลสถานประกอบการ

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ จำแนกตามความร่วมมือ :
   

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ รายละเอียด ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล เว็บไซต์ ผู้ประสาน MOU
51 รายาบุรี รีสอร์ท 148 ม.1 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 090-005-1207, 034-696165 resort@rayaburiresort.com นางธัญญ์นภัส พลอยชาติตระกูล mou
52 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม โรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 034-515557,089-942-0139 pariyat2554-3@hotmail.com พระครูกาญจนสุตาภรณ์ mou
53 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 179 หมู่ 1 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี นางยุวดี ยางสวย mou
54 ศรีสยาม รีสอร์ท ทุ้งนา ซ.4 71000 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 063-160-0996 mou
55 ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ ทรงพระคุณ” 88 หมู่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 ต. อ. จ. 034-602620-1 http://samsong.soonfhuk.com/ นายสมยศ เพิ่มพงศาเจริญ mou
56 ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเกษตรและพลังงานทางเลือกกาญจนบุรี 213 ม.2 71000 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี นางทิวาพร ศรีวรกุล mou
57 ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเกษตรและพลังงานทางเลือกกาญจนบุรี 96 หมู่ 1 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 ต. อ. จ. 034-515180 081-9422408 นางธัญลักษณ์ มุกดาวิจิตร mou
58 สถานบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210 ต. อ.เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 02-954-7300 ต่อ 153 hsslkzxy@gmail.com พระพรหมมังคลาจารย์ mou
59 สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี 151 หมู่ 13 ถนนกาญจนบุรี- อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 092-246-8691, 034-600154 นายอนุสรณ์ ปานะศุทธะ mou
60 สถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองสาหร่าย 99 ม.4 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี SJITNIYOM@gmail.com อาจารย์ศิวโรฒ จิตนิยม mou
61 สถาบันคุณวุฒวิชาชีพ(องค์การมหาชน) 123ชั้น17 10900 ต.จอมพล อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร นายวีระชัย ศรีขจร mou
62 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 71000 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 034-520335 noMOU
63 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 319 ถ.ราชดำเนินนอก 10300 ต. อ.เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร นายสุเทพ ชิตยวงษ์ mou
64 สำนักงานบัณฑิตการบัญชี 150/108 พัฒนากาญจน์ ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 034 512 202 นางสาวภัทรภร ภู่ห้อยกีรดิต mou
65 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ต.บ้านใต้ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 034-511775,0819875240 นางสุลักขณา ชิ้นศุภร mou
66 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต1 99/4 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นายสมบัติ จันทร์มีชัย mou
67 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1 หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีปฏิบัติการ 99/4 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นายสมบัติ จันทร์มีชัย mou
68 หจก. เค.เอส.วาย คอมพิวเตอร์ แอนด์คอมมิวนิเคชั่น 43 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 ต. อ. จ. 034-521222, 081-827-1728 ksy_com@hotmail.com นางนันล์นลิน แสงประชาธนารัตน์ mou
69 หนังสือพิมพ์ โพสท์นิวส์ สำนักงานหนังสือพิมพ์ โพสท์นิวส์ 135/12 ซอย 1 ถนนอู่ทอง 9 หมู่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 ต. อ. จ. 034-513503, 080-6437595 postsnews@hotmail.com mou
70 หัวหน้าไปรษณีย์ไทรโยค 103/1 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นายพยุง นงนุข mou
71 ห้างหุ่นส่วน ทูลเกศาเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส 22 ประชื่นนนทบุรี9 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี นางอลิสา เบิกไพร MOU
72 ห้างหุ้นส่วน ทูลเกษาเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีปฏิบัติการ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี นางอลิสา เบิกไพร mou
73 ห้างหุ่นส่วนจำกัดกาญชนะทัวร์ 1/26 ม.7 71120 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี - noMOU
74 ฺBlack Canyon บิ๊กซีกาญจนบุรี 786/8 ถนนแสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 034 602 800 nomou
75 เทศบาลตำบลรางหวาย ม.2 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 091-268-3559,081-858-3177 rangwai.ed@gmail.com นายคำรณ เบญพาด mou
76 เทศบาลตำบลลาดหญ้า 336 หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 034-588137 – 8 ต่อ 19, 081-823-8351 นายประพันธุ์ เหลืองทอง mou
77 เทศบาลตำบลหนองบัว 111 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 034- 635679, 086-767-1678 nongbua_kan@hotmail.com นายปัญญา สัตยกาญจน์ mou
78 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 034 511 502 นางเบญจวรรณ เปรมประยูร mou
79 โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต. อ. จ. 034-589233-5 ต่อ 51106 พ.อ. ศิวะพงษ์ กลึงโรจน์พงษ์ mou
80 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 403 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 034-642102,0863781725 นางเบ็ญญา ใจสบาย mou
81 โรงพยาบาลพระปิยมหาราชรมณียเขต ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีปฏิบัติการ 237 หมู่7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นางสาว เจริญวิริยะภาพ mou
82 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 237 ม.7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นางสาวจิราภรณ์ เจริญวิริยะภาพ mou
83 โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน 406 หมู่ 8 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71000 ต. อ. จ. 081-2980694 sirikant_97@hotmail.com นางระยอง สุทธิพยาบาล mou
84 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 84 หมู่ 6 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 087-1164893, 034-684266 นายศักดา ภุมรินทร์ mou
85 โรงแรม ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท (แควน้อย) 123/3 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 034 -634295-300 นางสาวสุรีวรรณ อู่อรุณ mou
86 โรงแรม เดือนฉายรีสอร์ท 163 ม.3 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 034-653369, 081-8100053 eternity14np@hotmail.com นางสาวชนัยกานต์ เชื่อถือ mou
87 โรงแรมฉางทองลอดจ์ 187 หมู่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 ต. อ. จ. นางพรสวรรค์ วิษณุวงศ์ mou
88 โรงแรมริเวอร์แคว 284/15-16 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 034 513 348 นายประสิทธิ์ เพชรช่วย mou
89 โรงแรมเทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา 9/99 หมู่ 3 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 034-619999 ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรม mou
90 ไปรษณีย์ กาญจนบุรี เลขที่ 2 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 ต. อ. จ. 0-3451-1131 นายสุโชติ พบพืช mou