ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ เป็นการรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการของ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ข้อมูลสถานประกอบการ


ข้อมูลสถานประกอบการ

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ จำแนกตามความร่วมมือ :
   

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ รายละเอียด ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล เว็บไซต์ ผู้ประสาน MOU
1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริการรับจ่ายค่าไฟฟ้า 190 ถนนเลิศพาณิชย์ ต. อ. จ. 032-231651 nomou
2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแพ บริการจ่ายไฟฟ้า 66/4 หมู่ 7 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี nomou
3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านโป่ง บริการไฟฟ้า 22/7 หมุ่ 4 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 032-201294 mou
4 ดำรงค์ชัยแอรืแอนด์ซาวน์ รับซ่อมซื้อชายแอร์ 174/8-9 หมู่ 9 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 081-943355 mou
5 ท่ีว่าการอำเภอบางแพ บริการประชาชน อ.บางแพ จ.ราชบุรี ต. อ. จ. 032-181067 nomou
6 ท่ีว่าการอำเภอบางแพ บริการประชาชน อ.บางแพ จ.ราชบุรี ต. อ. จ. 032-181067 nomou
7 ที่ว่าการอำเภอบางแพ บริการประชาชน ถนนบางแพ-ดำเนิน ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 032-381067 nomou
8 ท่ีว่าการอำเภอบ้านโป่ง บริการประชาชน ถนนทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 032-211001 nomou
9 ที่ว่าการไปรษณีย์บางแพ บริการรับส่งจดหมายพัสดุ 3/4 หมุ่5 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 032-381074 nomou
10 ธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านโป่ง รับฝากเงิน 136 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี nomou
11 ธนาคารออมสิน รับฝากถอนเงิน 105 ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 032-747601 nomou
12 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ ธนาคาร 113/1 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 032-231820 nomou
13 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์สาขาเขาขวาง รับฝาก/จ่ายเงิน 47 หมู่่6 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 032-739848 nomou
14 บ.กังวาลโพลีเอสเทอต์จำกัด 88 ม.2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 032-447590 mou
15 บจก.ช.เอราวัณออโตโมบิล ซ่อม-ขายรถ 19/1 ม. 5 ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 032-305144 mou
16 บจก.ชาเตอร์พริ้นท์ รับพิมพ์วัสดุ 389 ม.2 ช.เจริญรัชดา ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-4291664 nomou
17 บจก.ทองเสียง ผลิตผ้า-เสันใย 302 ม.2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร mou
18 บจก.นำตาลไทยกาญจนบุรี ผลิตนำ้ตาลทราย 1 ม.8 ตฬท่าไม้ อ.ท่ามะกา ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 032-649501 nomou
19 บจก.บ้านโป่งฮอนด้าออโตโมบิล ขายรถ 234 ม.10 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 032-742006 mou
20 บจก.พีเอสดีคัลเลอร์เวย์ ตกแต่ง/ขายสินค้า 97 ม.4 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 032-347558 nomou
21 บจก.ราชบุรีคาร์มาร์ท ขายอะไหล่รถ 129 ม.1 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 032-389471 mou
22 บจก.ลักกี้เท็กซ์ ผลิตเส้นด้าย-ผ้าผืน 305 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-3239020 mou
23 บจก.วายอาร์ซีเท็กซ์ไทล์ ผลิตเสันใย-ผ้าผืน 134 ม.6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร mou
24 บจก.สยามนิสสันบ้านโป่งจำกัด ซื้อขายรถ 291 ถ.บ้านดอนตูม ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 032-341953 mou
25 บจก.เอ็มซี2000 ขายรถ 39/11-14 ถ.เทศบาล2 ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 032-355033 mou
26 บจก.แก๊สแมน ซื้ื้อ-ขายแก๊ส 69/396 ถ.นวมินทร์ ต.คันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 02-1994294 nomou
27 บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด บริการโทรคมนาคม 162 ม.4 ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 032-919115 mou
28 บริษัทกรัฟเท็กซ์จำกัด ผลิตเส้นใย-ผ้า 144 หมู่4 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 032-878764 mou
29 บริษัทกรุงเทพสกรีนจำกัด สกรีนผ้า/วัสดุอื่น 88 ม.15ถ.โคกสูงหนองเป็ด ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 032-742930 nomou
30 บริษัทกรไทยจำกัด ซื้อขายมะพร้าวกล่อง 64 หมู่3 ถนนวัดโพธิ์สามเรือน ต.สามเรือน อ.เมือง ต. อ. จ. 032-378268 nomou
31 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ประกันภัยรถ 73/4 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 032-313373 nomou
32 บริษัทกังวาลเท็กไทล์จำกัด ผลิต/ขายเส้นใย/ผ้าผืน 144 หมู่ 4 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ต. อ. จ. 032-231994 nomou
33 บริษัทควอลิตี้คอนกรีตเมนูแฟคเจอริ่ง คอนกรีตสำเร็จ 119/2 ม.2 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 032-231946 mou
34 บริษัทคาร์กิลล์สยามจำกัด ผลิตชิ้นส่วน 28/2 หมู่ 10 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม nomou
35 บริษัทคินซึ(ประเทศไทย)จำกัด ซื้อขายชิ้นส่วน 45/1 หมู่ 2ต,หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ต. อ. จ. 032-340445 nomou
36 บริษัทคินซึ(ประเทศไทย)จำกัด ซื้อขายชิ้นส่วน 45/1 หมู่ 2ต,หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ต. อ. จ. 032-340445 nomou
37 บริษัทคิวพี(ประเทศไทย)จำกัด อาหารสำเร็จรูป 55 หมู่ 6 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 032-741771 mou
38 บริษัทคูซุ่นหลีจำกัด ประกอบ/ขายอุปกรณืไฟฟ้า 186 หมู่ 7 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 032-741076 mou
39 บริษัทคูซุ่นหลีเท็กไทล์จำกัด ผลิตผ้า 186หมู่7 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 032-741076 mou
40 บริษัทคูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรีจำกัด ขายชิ้นส่วน/ติดตั้งอุปกรณ์รถไถ ุ60/4 หมู่6 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 032-359760 mou
41 บริษัทซีพีรีเทลลิงค์จำกัด กทม ผลิตชิ้นส่วน 159/30 ซอยวิภาวดี 62 ต.*บางเขน อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร nomou
42 บริษัทซีพีรีเทลลิงค์จำกัด กทม ผลิตชิ้นส่วน 159/30 ซอยวิภาวดี 62 ต.*บางเขน อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร nomou
43 บริษัทซีพีรีเทลลิงค์จำกัด หัวหิน ผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้า 136/19 ถ.บ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 090-9899306 nomou
44 บริษัทซีพีรีเทลลิงค์จำกัด(ราชบุรี) ชิ้นส่วน 99/78 หมู่5 ต.โคกหม้อ ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 090-9899260 nomou
45 บริษัทซีพีรีเทลลิงค์จำกัด(ศูนย์ราชบุรี) ขายอาหารสัตว์ 99/78 หมู่5 ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี none
46 บริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน) ขายสินค้า ต. อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 02-7117744 www.cpall.co.th mou
47 บริษัทซีเจเอ็กเพรสจำกัด ซื้อขายสินค้า 138/7 หมู่ 4 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 032-930431 nomou
48 บริษัททริปเปิลทีบรอดแบนด์จำกัด(ทหาชน) ขาย/ติดตั้งอุปกรณ์สัญญานคลื่น ถนนเพชรเกษม ต. อ. จ. 034-100010 mou
49 บริษัททีเอสทีเมอร์ซิเดสเบนซ์จำกัด ขายรถ 95 หมู่ 5 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 032-341564 nomou
50 บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน) เครือข่ายโทรศัพทื 158/1 ถฬศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 032-323997 nomou