ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน

ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน เป็นการรวบรวมหลักสูตร หรือแผนการเรียนในแต่ละวิทยาลัย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน


ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ปีการศึกษา สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร / แผนการเรียน ไฟล์เอกสาร
1 2559 none คหกรรมเพื่อการโรงแรม ปวช.
2 2559 2211-ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีก ปวช.
3 2559 2202-การตลาด การตลาด ปวช.
4 2559 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. ปวส.
5 2559 2201-การบัญชี การบัญชี ปวช. ปวส.
6 2559 0000 เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช.
7 2559 2106-ช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง ปวช. ปวส.
8 2559 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. ปวส.
9 2559 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้า ปวช. ปวส.
10 2559 2103-ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเชื่อมโลหะ ปวช.
11 2559 2102-ช่างกลโรงงาน ช่างกลโรงงาน ปวช. ปวส.
12 2559 2101-ช่างยนต์ ช่างยนต์ ปวช. ปวส.
13 2560 0000 คหกรรมเพื่อการโรงแรม ปวช.
14 2560 2211-ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีก ปวช.
15 2560 2202-การตลาด การตลาด ปวช.
16 2560 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. ปวส.
17 2560 2201-การบัญชี การบัญชี ปวช. ปวส.
18 2560 0000 เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช.
19 2560 2106-ช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง ปวช. ปวส.
20 2560 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. ปวส.
21 2560 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้า ปวช. ปวส.
22 2560 2103-ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเชื่อม ปวช.
23 2560 2102-ช่างกลโรงงาน ช่างกล ปวช. ปวส.
24 2560 2101-ช่างยนต์ ช่างยนต์/ปวช. ปวส.