ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน

ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน เป็นการรวบรวมหลักสูตร หรือแผนการเรียนในแต่ละวิทยาลัย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน


ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ปีการศึกษา สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร / แผนการเรียน ไฟล์เอกสาร
1 2560 none คหกรรม
2 2560 none คอมพิวเตอร์กราฟิค
3 2560 2202-การตลาด กต.ช ม.6 ปวส. 2560
4 2560 2202-การตลาด กต.ช ทวิ ปวส. 2560
5 2560 2202-การตลาด การตลาด
6 2560 none ธุรกิจอาหาร
7 2560 none คหกรรม
8 2560 none การโรงแรมทวิ
9 2560 none การโรงแรม mini
10 2560 none แฟนชั่นและสิ่งทอ
11 2560 0000 การท่องเที่ยว
12 2560 2307-เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
13 2560 2307-เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
14 2560 2211-ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีก
15 2560 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทวิ
16 2560 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3
17 2560 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1-2
18 2560 2203-เลขานุการ การเลขานุการ
19 2560 2202-การตลาด การตลาด ทวิ
20 2560 2202-การตลาด การตลาด
21 2560 2201-การบัญชี การบัญชี 2
22 2560 2201-การบัญชี การบัญชี