ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน

ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน เป็นการรวบรวมหลักสูตร หรือแผนการเรียนในแต่ละวิทยาลัย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน


ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 127 รายการ กรุณาเลือกหน้า : [1] 2
ลำดับ ปีการศึกษา สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร / แผนการเรียน ไฟล์เอกสาร
1 2554 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2 2553 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3 2552 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
4 2551 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
5 2552 2101-ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์
6 2552 2106-ช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง(ทวิฯ)
7 2560 2111-ช่างซ่อมบำรุง สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
8 2559 2111-ช่างซ่อมบำรุง สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
9 2558 2111-ช่างซ่อมบำรุง สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
10 2557 2111-ช่างซ่อมบำรุง สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
11 2556 2111-ช่างซ่อมบำรุง สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
12 2555 2111-ช่างซ่อมบำรุง สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
13 2554 2111-ช่างซ่อมบำรุง สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
14 2553 2111-ช่างซ่อมบำรุง สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
15 2552 2111-ช่างซ่อมบำรุง สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
16 2551 2111-ช่างซ่อมบำรุง สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
17 2550 2111-ช่างซ่อมบำรุง สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
18 2560 2106-ช่างก่อสร้าง สาขางานโยธา
19 2559 2106-ช่างก่อสร้าง สาขางานโยธา
20 2558 2106-ช่างก่อสร้าง สาขางานโยธา
21 2557 2106-ช่างก่อสร้าง สาขางานโยธา
22 2556 2106-ช่างก่อสร้าง สาขางานโยธา
23 2553 2106-ช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง(ทวิฯ)
24 2551 2106-ช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง(ทวิฯ)
25 2550 2106-ช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง(ทวิฯ)
26 2560 2106-ช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
27 2559 2106-ช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
28 2558 2106-ช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
29 2557 2106-ช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
30 2556 2106-ช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
31 2555 2106-ช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
32 2554 2106-ช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
33 2553 2106-ช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
34 2552 2106-ช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
35 2551 2106-ช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
36 2550 2106-ช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
37 2560 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
38 2559 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
39 2558 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
40 2557 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
41 2560 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
42 2559 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
43 2558 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
44 2557 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
45 2556 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
46 2555 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
47 2554 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
48 2553 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
49 2552 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
50 2551 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์