ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน

ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน เป็นการรวบรวมหลักสูตร หรือแผนการเรียนในแต่ละวิทยาลัย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน


ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ปีการศึกษา สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร / แผนการเรียน ไฟล์เอกสาร
1 2560 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า พ.ศ. 2559
2 2560 2101-ช่างยนต์ หลักสูตร ปวช.2556 ปวส.2557
3 2560 2102-ช่างกลโรงงาน หลักสูตร ปวช.2556 ปวส.2557
4 2560 2111-ช่างซ่อมบำรุง หลักสูตร ปวช.2556 ปวส.2557
5 2560 2108-สถาปัตยกรรม หลักสูตร ปวช.2556 ปวส.2557
6 2560 2106-ช่างก่อสร้าง หลักสูตร ปวช.2556 ปวส.2557
7 2560 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร ปวช.2556 ปวส.2557
8 2560 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตร ปวช.2556 ปวส.2557
9 2560 2103-ช่างเชื่อมโลหะ หลักสูตร ปวช.2556 ปวส.2557
10 2559 2111-ช่างซ่อมบำรุง หลักสูตร ปวช. 2556 หลักสูตร ปวส. 2557
11 2559 2108-สถาปัตยกรรม หลักสูตร ปวช. 2556 หลักสูตร ปวส. 2557
12 2559 2106-ช่างก่อสร้าง หลักสูตร ปวช. 2556 หลักสูตร ปวส. 2557
13 2559 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร ปวช. 2556 หลักสูตร ปวส. 2557
14 2559 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตร ปวช. 2556 หลักสูตร ปวส. 2557
15 2559 2103-ช่างเชื่อมโลหะ หลักสูตร ปวช. 2556 หลักสูตร ปวส. 2557
16 2559 2102-ช่างกลโรงงาน หลักสูตร ปวช. 2556 หลักสูตร ปวส. 2557
17 2559 2101-ช่างยนต์ หลักสูตร ปวช. 2556 หลักสูตร ปวส. 2557
18 2558 2111-ช่างซ่อมบำรุง หลักสูตร ปวช. 2556 หลักสูตร ปวส. 2557
19 2558 2108-สถาปัตยกรรม หลักสูตร ปวช. 2556 หลักสูตร ปวส. 2557
20 2558 2106-ช่างก่อสร้าง หลักสูตร ปวช. 2556 หลักสูตร ปวส. 2557
21 2558 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร ปวช. 2556 หลักสูตร ปวส. 2557
22 2558 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตร ปวช. 2556 หลักสูตร ปวส. 2557
23 2558 2103-ช่างเชื่อมโลหะ หลักสูตร ปวช. 2556 หลักสูตร ปวส. 2557
24 2558 2102-ช่างกลโรงงาน หลักสูตร ปวช. 2556 หลักสูตร ปวส. 2557
25 2558 2101-ช่างยนต์ หลักสูตร ปวช. 2556 หลักสูตร ปวส. 2557