ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ เป็นการแสดงข้อมูลด้านอาคาร และสถานที่ของ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ข้อมูลอาคารสถานที่


ข้อมูลอาคารสถานที่

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ วันที่ได้รับ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ราคา/หน่วย ที่ตั้ง
1 1พค.2560 โดม(เอนกประสงค์)ขนาด1200ตรม. อื่นๆ ส่วนกลาง 2560 1 หลัง 3,778,000.00 296 หมู่2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
2 1พค.2559 อาคารเอนกประสงค์ ขนาด 640 ตรม. อื่นๆ ส่วนกลาง 2559 1 หลัง 5,000,000.00 296 หมู่2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
3 1พค.2553 อาคารเรียนและปฏิบัติการตึก 5 ขนาด 4000 ตรม 1.แนกช่างยนต์ 2.แผนกช่างเชื่อม 3.แผนกก่อสร้าง 4.แผนกเทคนิคพื้นฐาน อื่นๆ ส่วนกลาง 2553 1 หลัง 31,999,000.00 296 หมู่2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
4 1พค.2543 อาคารศูนย์วิทยบริการ ขนาด 1088 ตรม. อื่นๆ ส่วนกลาง 2543 1 หลัง 8,090,000.00 296 หมู่2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
5 1พค.2541 อาคารเรียนปฏิบัติงาน 4 ชั้น อาคาร4 ขนาด 2240 ตรม. 1.แผนกสามัญ 2.แผนกสามัญ 3.แผนกคอมพิวเตอร์ 4.แผนกคอมพิวเตอร์ อื่นๆ ส่วนกลาง 2541 1 หลัง 13,420,000.00 296 หมู่2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
6 1พค.2539 อาคารแฟลตพักครู 14 หน่วย ขนาด1188 ตรม. อื่นๆ ส่วนกลาง 2539 1 หลัง 5,700,000.00 296 หมู่2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
7 1พค.2539 อาคารโรงฝึกงาน อาคาร 3 ขนาด 4400 ตรม. 1.แผนกช่างกลโรงงาน 2.แผนกไฟฟ้ากำลัง 3.แผนกอิเล็คทรอนิคส์ 4.ห้องเรียนทฤษีไฟฟ้ากำลังและกอิเล็คทรอนิคส์ อื่นๆ ส่วนกลาง 2539 1 หลัง 20,308,000.00 296 หมู่2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
8 1พค.2536 อาคารเรียนและปฏิบัติงาน 4 ชั้น ตึก3 ขนาด 2240 ตรม. 1.แผนกคหกรรม 2.แผนกบัญชี 3.แผนกการตลาดและธุรกิจค้าปีก 4.ห้องเรียนทฤษีบัญชี อื่นๆ ส่วนกลาง 2536 1 หลัง 11,640,000.00 296 หมู่2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
9 1พค.2535 บ้านพักเรื่อนแถว 2 ชั้น ขนาด 690 ตรม. อื่นๆ ส่วนกลาง 2535 1 หลัง 1,712,264.00 296 หมู่2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
10 1พค.2524 บ้านพักพนักงาน,ภารโรง ขนาด 157 ตรม อื่นๆ ส่วนกลาง none 2 หลัง 1,166,000.00 296 หมู่2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
11 1พค.2524 อาคารเรียนเกษตร ขนาด 200 ตรม. อื่นๆ ส่วนกลาง none 1 หลัง 557,000.00 296 หมู่2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
12 1พค.2524 บ้านพักผู้อำนวยการ ขนาด 88 ตรม. อื่นๆ ส่วนกลาง none 1 หลัง 260,000.00 296 หมู่2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
13 1พค.2524 บ้านพักรองผู้อำนวยการ ขนาด 76 ตรม. อื่นๆ ส่วนกลาง none 1 หลัง 260,000.00 296 หมู่2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
14 1พค.2524 บ้านกพัครู 2 ชั้น ขยนาด 690 ตรม. อื่นๆ ส่วนกลาง none 2 หลัง 2,916,000.00 296 หมู่2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
15 1พค.2524 อาคารอำนวยการ ขนาด 5500ตรม อื่นๆ ส่วนกลาง none 1 หลัง 13,490,000.00 296 หมู่2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี