ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ เป็นการแสดงข้อมูลด้านอาคาร และสถานที่ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลอาคารสถานที่


ข้อมูลอาคารสถานที่

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ วันที่ได้รับ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ราคา/หน่วย ที่ตั้ง
1 2525 บ้านพักผู้อำนวยการ อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น สอบราคา ส่วนกลาง 2524 1 หลัง 14.0262114,99.5286702,17
2 2525 บ้านพักครู อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น สอบราคา ส่วนกลาง 2524 1 หลัง 306,227.00 14.0262114,99.5286702,17
3 2537 อาคารแฟลตนักการภารโรง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 14 หน่วย สอบราคา ส่วนกลาง 2537 1 หลัง 3,396,500.00 14.0262114,99.5286702,17
4 2539 อาคารแฟลตพักครู 2 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 16 หน่วย สอบราคา ส่วนกลาง 2539 1 หลัง 5,700,000.00 14.0262114,99.5286702,17
5 2529 อาคารแฟลตพักครู 1 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 16 หน่วย สอบราคา ส่วนกลาง 2558 1 หลัง 1,898,000.00 14.0262114,99.5286702,17
6 2554 ป้อมยาม อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น กว้าง 2 ยาว 3 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ 6 ตารางเมตร ตกลงราคา สถานศึกษา 2554 1 หลัง 100,000.00 14.0262114,99.5286702,17
7 2553 สำนักงานอาคารสถานที่ อาคารไม้ ยกพื้นสูง กว้าง 5.5 ยาว 6 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ 33 ตารางเมตร ตกลงราคา สถานศึกษา 2553 1 หลัง 86,755.00 14.0262114,99.5286702,17
8 2556 ร้านค้าวิทยาลัยฯอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 10 ห้องกว้าง 4.60 ยาว 20 เมตรคิดเป็นเนื้อที่ 92 ตารางเมตร สอบราคา สถานศึกษา 2556 10 หน่วย 1,680,000.00 14.0262114,99.5286702,17
9 2545 ห้องน้ำรวมหญิง/ชายอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 16 ห้องกว้าง 8.30 ยาว 20.20 เมตรคิดเป็นเนื้อที่ 167.66 ตารางเมตร สอบราคา สถานศึกษา 2545 1 หลัง 810,071.00 14.0262114,99.5286702,17
10 2552 เรือนสปาอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้นปรับปรุงมาจากบ้านพักรองผู้อำนวยการ ตกลงราคา สถานศึกษา 2552 1 หลัง 269,371.00 14.0262114,99.5286702,17
11 2549 อาคารศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นกว้าง 6 ยาว 9 เมตรคิดเป็นเนื้อที่108 ตารางเมตร สอบราคา อื่นๆ 2549 1 หลัง 1,355,000.00 14.0262114,99.5286702,17
12 2556 ห้องศูนย์บ่มเพาะอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้นกว้าง 5 ยาว 6 เมตรคิดเป็นเนื้อที่ 30 ตารางเมตร ตกลงราคา สถานศึกษา 2556 1 หลัง 292,000.00 14.0262114,99.5286702,17
13 2552 ห้องงานกิจกรรมอาคารโครงอลูมิเนียม 1 ชั้น 3 ห้อง กว้าง 5.80 ยาว 45 เมตรคิดเป็นเนื้อที่193 ตารางเมตร สอบราคา สถานศึกษา 2552 1 หลัง 410,000.00 14.0262114,99.5286702,17
14 2557 ห้องงานสวัสดิการและพยาบาลอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้นกว้าง 5.80 ยาว 8 เมตรคิดเป็นเนื้อที่ 46.4 ตารางเมตร สอบราคา สถานศึกษา 2556 1 หลัง 655,000.00 14.0262114,99.5286702,17
15 2549 ห้องครูเวรและศูนย์อาเซี่ยนการศึกษาอาคารเหล็กประกอบด้วยกระจก 1 ชั้นกว้าง 4 ยาว 8 เมตรคิดเป็นเนื้อที่ 32 ตารางเมตร ตกลงราคา สถานศึกษา 2549 1 หลัง 40,000.00 14.0262114,99.5286702,17
16 2558 ห้องงานครูที่ปรึกษาอาคารไม้ ยกพื้นสูงกว้าง 3 ยาว 5 เมตรคิดเป็นเนื้อที่15 ตารางเมตร ตกลงราคา สถานศึกษา 2558 1 หลัง 100,000.00 14.0262114,99.5286702,17
17 2557 ห้องธนาคารโรงเรียนและห้องประชาสัมพันธ์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้นกว้าง 6.15 ยาว 8.57 เมตรคิดเป็นเนื้อที่ 52.71 ตารางเมตร สอบราคา สถานศึกษา 2556 1 หลัง 780,000.00 14.0262114,99.5286702,17
18 2554 ห้องงานปกครองอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้นกว้าง 6.15 ยาว 6.92 เมตรคิดเป็นเนื้อที่ 42.56 ตารางเมตร สอบราคา สถานศึกษา 2554 1 หลัง 366,009.00 14.0262114,99.5286702,17
19 2529 อาคารหอประชุมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้นกว้าง 18.95 ยาว 33.20 เมตรคิดเป็นเนื้อที่ 629.14 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2529 1 หลัง 2,500,000.00 14.0262114,99.5286702,17
20 2558 อาคารวิทยบริการอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้นกว้าง 10 เมตร (รวมระเบียงทางเดิน) ยาว 25 เมตรคิดเป็นเนื้อที่ 1088 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2558 1 หลัง 9,130,000.00 14.0262114,99.5286702,17
21 2542 อาคาร 9 (อาคารโรงแรมและคณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้นกว้าง 24 เมตร (รวมระเบียงทางเดิน) ยาว 32 เมตรคิดเป็นเนื้อที่ 4,608 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2542 1 หลัง 26,576,000.00 14.0262114,99.5286702,17
22 2539 อาคาร 5 (คณะวิชาคหกรรมศาสตร์) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้นกว้าง 10 เมตร (รวมระเบียงทางเดิน) ยาว 48 เมตรคิดเป็นเนื้อที่1,920 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2539 1 หลัง 9,900,000.00 14.0262114,99.5286702,17
23 2536 อาคาร 4 (คณะวิชาศิลปกรรม) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้นกว้าง 10 เมตร (รวมระเบียงทางเดิน) ยาว 36 เมตรคิดเป็นเนื้อที่ 1,440 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2536 1 หลัง 8,950,000.00 14.0262114,99.5286702,17
24 2533 อาคาร 3 (คณะวิชาพื้นฐานการศึกษา) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้นกว้าง 16 เมตร (รวมระเบียงทางเดิน) ยาว 48 เมตรคิดเป็นเนื้อที่ 3,072 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2533 1 หลัง 6,436,856.00 14.0262114,99.5286702,17
25 2524 อาคาร 2 อาคารกุลสุวรรณ์ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้นกว้าง 14 เมตร (รวมระเบียงทางเดิน) ยาว 42 เมตรคิดเป็นเนื้อที่ 2,352 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2524 1 หลัง 4,583,794.00 14.0262114,99.5286702,17
26 2524 อาคาร 1 อาคารปางพุฒิพงศ์ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้นกว้าง 14 เมตร (รวมระเบียงทางเดิน) ยาว 42 เมตรคิดเป็นเนื้อที่ 2,352 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2535 1 หลัง 4,339,903.00 14.0262114,99.5286702,17