ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ เป็นการแสดงข้อมูลด้านอาคาร และสถานที่ของ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ข้อมูลอาคารสถานที่


ข้อมูลอาคารสถานที่

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ วันที่ได้รับ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ราคา/หน่วย ที่ตั้ง
1 29 ธันวาคม 2558 อาคารจั่วคู่ขนาด 2 ชั้น 360 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2558 1 หลัง ช่างเชื่อมโลหะ
2 28 สิงหาคม 2555 อาคารวิทยบริการขนาด 2 ชั้น 1117.66 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2555 1 หลัง 9,088,000.00 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
3 1 ตุลาคม 2521 อาคารสถานที่ขนาด 1 ชั้น 315 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2535 1 หลัง 100,000.00 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
4 23 กันยายน 2532 อาคารโรงอาหารขนาด 1 ชั้น 1244.23 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2535 1 หลัง 1,650,000.00 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
5 29 มิถุนายน 2524 อาคารพัสดุกลางขนาด 1 ชั้น 586.81 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2535 1 หลัง 793,000.00 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
6 10 มิถุนายน 2536 อาคารโรงฝึกงานช่างซ่อมบำรุงขนาด 1 ชั้น 1304 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2536 1 หลัง 3,600,000.00 ช่างซ่อมบำรุง
7 4 กันยายน 2527 อาคารโรงฝึกงานช่างเชื่อมโลหะ ขนาด 1 ชั้น 1852.40 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2535 1 หลัง 1,788,000.00 ช่างเชื่อมโลหะ
8 15 เมษายน 2520 อาคารโรงฝึกงานช่างกลขนาด 1 ชั้น 1728.12 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2535 1 หลัง 500,000.00 ช่างกลโรงงาน
9 27 มิถุนายน 2527 อาคารเรียน 3 ชั้น ขนาด 3 ชั้น 227.70 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2535 1 หลัง 1,656,970.00 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
10 28 มกราคม 2534 อาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 4 ชั้น 1556.50 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2535 1 หลัง 5,000,000.00 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
11 4 มีนาคม 2517 อาคารอำนวยการ ขนาด 2 ชั้น 1297.18 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2535 1 หลัง 952,050.00 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
12 1 ตุลาคม 2554 อาคารโดม 70 ปี ขนาด 1 ชั้น 3204 ตารางเมตร สอบราคา อื่นๆ 2554 1 หลัง 3,500,000.00 เทคนิคสุพรรณบุรี
13 1 ธันวาคม 2539 อาคารเรียนช่างยนต์ขนาด 4 ชั้น 895.50 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2539 1 หลัง 589,000.00 ช่างยนต์
14 1 ตุลาคม 2502 อาคารไม้ขนาด 2 ชั้น 869.92 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2535 1 หลัง 155,620.00 ช่างไฟฟ้ากำลัง
15 24 กรกฎาคม 2540 อาคารแผนกช่างยนต์,ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ 4 ชั้น 4793.56 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2538 1 หลัง 21,008,201.00 ช่างไฟฟ้า
16 21 กันยายน 2542 อาคารแผนกช่างก่อสร้างและเทคนิคพื้นฐาน ขนาด 4 ชั้น 2942.28 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2541 1 หลัง 19,570,000.00 ช่างก่อสร้าง
17 11 มกราคม 2525 อาคารเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขนาด 3 ชั้น 1125.61 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2535 1 หลัง 2,057,650.00 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
18 30 มิถุนายน 2524 อาคารกิจกรรมและวิชาการ ขนาด 3 ชั้น 1,195.65 ตารางเมตร สอบราคา ส่วนกลาง none 1 หลัง 1,871,750.00 ถนนขุนช้าง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี