ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ เป็นการแสดงข้อมูลด้านอาคาร และสถานที่ของ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ข้อมูลอาคารสถานที่


ข้อมูลอาคารสถานที่

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ วันที่ได้รับ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ราคา/หน่วย ที่ตั้ง
1 02 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลาร่วมใจ ตกลงราคา สถานศึกษา 2560 1 หลัง 300,000.00
2 06 กรกฎาคม 2559 อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น ประกวดราคา ส่วนกลาง 2558 1 หลัง 14,041,000.00
3 19 มิถุนายน 2559 อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3000 ตารางเมตร ประกวดราคา ส่วนกลาง 2558 1 หลัง 26,935,000.00
4 16 มีนาคม 2558 อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1088 ตารางเมตร ประกวดราคา ส่วนกลาง 2557 1 หลัง 9,079,000.00
5 06 กันยายน 2552 อาคารเรียนรู้และปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอย 1920 ตารางเมตร ประกวดราคา ส่วนกลาง 2551 1 หลัง 14,980,000.00
6 14 มิถุนายน 2541 อาคารจำหน่ายและแสดงผลผลิตนักศึกษา สอบราคา ส่วนกลาง 2541 1 หลัง 550,000.00
7 25 กุมภาพันธ์ 2541 อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 4000 ตารางเมตร ประกวดราคา none 2539 1 หลัง 20,800,000.00
8 24 พฤศจิกายน 2536 โรงฝึกงานเคลือบดินเผา สอบราคา ส่วนกลาง 2536 1 หลัง 118,500.00
9 01 ธันวาคม 2531 อาคารเรียน 4 ชั้น ประกวดราคา ส่วนกลาง 2531 1 หลัง 4,000,000.00
10 12 มีนาคม 2525 โรงงานย้อมสีพื้นเมือง สอบราคา ส่วนกลาง 2525 1 หลัง 465,000.00
11 1 กันยายน 2512 โรงฝึกงาน (โรงงาน 6) สอบราคา ส่วนกลาง 2512 1 หลัง 333,000.00
12 1 ตุลาคม 2510 โรงฝึกงาน (โรงาน3,4,5) สอบราคา ส่วนกลาง 2510 3 หลัง 17,100,000.00
13 1 ตุลาคม 2510 โรงอาหาร สอบราคา ส่วนกลาง 2510 1 หลัง 300,000.00
14 1 ตุลาคม 2510 อาคารรูปตัว E (อาคารอำนวยการ) สอบราคา ส่วนกลาง 2510 1 หลัง 1,500,000.00
15 1 ตุลาคม 2510 โรงฝึกงาน (โรงงาน1.2) สอบราคา ส่วนกลาง 2510 2 หลัง 1,140,000.00